Kom je bij ons werken?

Onze vrijwilligers maken het verschil

Bij Samen Uit Elkaar geloven we dat goede communicatie ervoor zorgt dat (ex-)partners beter met elkaar omgaan en dat dit problemen voorkomt bij de kinderen. Onze vrijwillige bemiddelaars stimuleren ouders om zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor het contact met de andere ouder. De bemiddelaar geeft hen handvaten om op een prettige manier met elkaar te blijven praten en afspraken te maken in het belang van het kind. Als de belangen en opvattingen van partijen na bemiddeling weer helder zijn, ontstaat er vaak ruimte voor wederzijds begrip en respect.

Wat vragen wij van onze vrijwilligers?

 • een positieve instelling en sociale intelligentie;

 • levenservaring (leeftijdsgrens circa 30 jaar)

 • interesse in de medemens;

 • goed kunnen luisteren en afstand nemen van eigen normen en waarden;

 • om kunnen gaan met tegengestelde belangen en bereidheid te zoeken naar het gemeenschappelijke belang;

 • een neutrale en onpartijdige houding en om kunnen gaan met de emoties van anderen;

 • geheimhoudingsplicht. Een bemiddelaar houdt zich aan de regels van vertrouwelijkheid zoals die in het protocol buurtbemiddeling zijn vastgesteld;

 • reflecterend vermogen;

 • een beschikbaarheid van gemiddeld 2 uur per week gedurende minimaal een jaar;

 

Wat bieden wij jou?

 • een vierdaagse verplichte basistraining en jaarlijkse bijscholing op het gebied van communicatie en gespreksvaardigheden;

 • coaching en persoonlijke begeleiding door de coördinator;

 • intervisies;

 • samenwerking en uitwisseling binnen een fantastisch team van vrijwillige bemiddelaars;

 • een verrijkende levenservaring en persoonlijke ontwikkeling.

 

Interesse?

Herken je je in bovenstaand profiel en wil je meer weten over de functie van bemiddelaar? Neem dan contact op met de coördinator via samenuitelkaar@socialworkbreda.nl  

Our Story

Every website has a story, and your visitors want to hear yours. This space is a great opportunity to give a full background on who you are, what your team does, and what your site has to offer. Double click on the text box to start editing your content and make sure to add all the relevant details you want site visitors to know.

If you’re a business, talk about how you started and share your professional journey. Explain your core values, your commitment to customers, and how you stand out from the crowd. Add a photo, gallery, or video for even more engagement.

Meet The Team

Our Clients