HOE JE KIND VERTELLEN?

Je kind vertellen

Ouders komen bij een scheiding voor de moeilijke taak te staan dat zij hun kinderen moeten vertellen dat ze niet langer zullen samenwonen. Het is dan belangrijk dat hier zeer zorgvuldig mee om wordt gegaan. Maar wat kunt u aan uw kind(eren) vertellen? Wat juist niet? Waar moet u rekening mee houden, etc.

Ouders willen hun kinderen geen pijn of verdriet doen. Vaders en moeders weten dat de beslissing tot scheiden hiertoe zal leiden. En toch moeten ouders de slechte boodschap vertellen aan hun kinderen. Tijdens een scheiding is dit één van de vele moeilijke momenten. Emoties en spanningen zullen mogelijk nog hoger oplopen met de gevoelens en de reacties van de kinderen op de scheiding.

Kinderen zullen na het horen van de boodschap verdrietig en/of boos zijn. Ze zullen zich machteloos voelen. Ze zullen vragen hebben waarop u misschien nog geen antwoord heeft. De wijze waarop u de mededeling brengt is van groot belang voor het vervolg van de scheiding en hoe uw kind hiermee omgaat. Het is belangrijk van tevoren te bespreken hoe u het gaat zeggen. Houdt hierbij rekening met de leeftijd van je kind en de situatie.

Hoe vertel je je kind dat jullie gaan scheiden?
Als ouders hun kinderen informeren over de echtscheiding dan dienen ze met een aantal belangrijke uitgangspunten rekening te gehouden:

* Het is het beste als beide ouders in staat zijn de kinderen de boodschap te brengen. Kinderen krijgen dan het gevoel dat beide ouders er achter staan. Kinderen letten er namelijk erg goed op of één van beide ouders niet wil of meer verdriet heeft dan de ander.

* Zorg dat je allebei zo ver bent dat niet één van de ouders de schuld krijgt van de echtscheiding. Maak elkaar niet zwart. Verbetering van overleg is dan vaak eerst geboden.

* Wees in je woorden helder en draai er niet om heen. Kinderen zijn er niet bij gebaat als de boodschap niet helder is. Zij dienen direct te weten waar zij aan toe zijn. Gebruik geen woorden zoals “het zou kunnen” of “misschien”.

* Vertel je kinderen wat scheiding met zich meebrengt: papa en mama wonen niet meer samen.

* Informeer je kinderen op niveau en passend bij hun leeftijd. Maak de boodschap visueel. Schrijf, teken, gebruik knuffeldieren of duplo, alles is mogelijk zolang het past bij het niveau en de leeftijd van het kind.

* Durf als ouder je emotie te tonen tijdens het gesprek. Vaak durven kinderen dat dan ook wat hen verder kan helpen. Maar ga niet uithuilen bij kinderen.

* Geef aan dat je allebei achter deze beslissing staat. En probeer kinderen niet tè veel te beschermen.

* Geef naar je kinderen aan dat de liefde voor hen en het houden van niet verandert. De beslissing tot scheiden zorgt namelijk voor veel verwarring en vaak (verlatings)angst/gevoel van onveiligheid bij kinderen.

* Laat een kind nooit kiezen tussen pappa of mamma maar laat ze weten dat jullie beiden er altijd voor hun zullen blijven.

* Geef duidelijk naar je kinderen aan dat het niet hun schuld is. Kinderen menen nogal eens dat dit het geval is. Zij kunnen daar (te) lang onder lijden.

* Kinderen willen en verdienen helderheid en duidelijkheid. Dit zorgt vaak voor de eerste rust. Zorg dat je deze kan geven op een aantal vlakken, waaronder: wie gaat waar wonen en wanneer zie je papa en mama.

* Ga als ouders niet uitgebreid in op de reden van de scheiding, maar wees daarin kort. Bijvoorbeeld: papa en mama hebben (te) veel ruzie.

* Geef naar je kinderen duidelijk aan dat zij niet hoeven te kiezen tussen vader en moeder. Zo wordt voorkomen dat zij in een loyaliteitsconflict raken.

* Geef naar je kinderen aan dat ze altijd met de ouders of met anderen (juffrouw, opa, vriendjes, etc.) over de scheiding mogen praten.

Vaak voelen ze al iets
Het is nog goed op te merken dat kinderen, hoe goed ouders dit ook verborgen (denken te) houden, vaak al lang op de hoogte zijn van spanningen binnen het huwelijk/de relatie. Met andere woorden: kinderen zijn vaak meer voorbereid op een eventuele scheiding dan de ouders weten. Daarnaast verdient het opmerking dat je kinderen niet altijd voor pijn en verdriet kunt behoeden. Want ook niet scheiden kan voor veel verdriet bij kinderen zorgen. Dit verdriet kan soms nog heviger zijn dan kinderen die wel een scheiding hebben meegemaakt.

Wil een goed ouderschapsplan tot stand komen, dan is het nodig dat afspraken op papier worden vastgelegd maar ook dat u als ouders kunt communiceren, nakomt wat wordt overeengekomen en dat de kinderen daarbij worden betrokken. Het is heel belangrijk dat uw kind een stem krijgt in het scheidingsproces.

'Samen Uit Elkaar' biedt begeleiding aan ouders bij hun communicatie voor, tijdens en na de scheiding. Denk hierbij aan vragen zoals "hoe kunnen wij als gescheiden ouders onze kinderen toch gezamenlijk opvoeden" of "hoe kunnen wij na onze scheiding op een goede rustige manier met elkaar communiceren in het belang van onze kinderen". Uit onderzoek van het Nederlands Jeugd Instituut blijkt, dat de scheiding zelf niet tot langdurige problemen bij kinderen leidt, maar veel ouderlijke ruzies de grootste risicofactor zijn. 

Uw kind mag zeggen wat hij denkt, wat hij wil, wat hij voelt, wat hij wenst en waar hij last van heeft.  Kinderen mogen weten dat zij heel belangrijk zijn, dat ze mogen zijn wie ze zijn en dat ze met hun ouders mogen communiceren.