SCHEIDEN DOE JE SAMEN

Als ouders wil je dat de kinderen zo min mogelijk last hebben van jullie relatieproblemen of scheiding. Maar in een crisissituatie ben je aan het overleven. Je moet je eigen hoofd boven water houden.

 

Hoe zorg je dat:

 • Je kinderen niet de dupe worden

 • Iedereen weer respectvol met elkaar omgaat

 • Het ouderschapsplan beter werkt

 • Je als ouders een nieuwe ouderrol vindt

 • Er weer rust ontstaat om positief met elkaar om te gaan

 • Je een vechtscheiding voorkomt

Rekening houden met belangen en wensen van de kinderen

De gesprekken worden begeleid door betrokken bemiddelaars met ruime ervaring in bemiddeling. Als bemiddelaar zijn ze onafhankelijk en houden ze nadrukkelijk rekening met de belangen en wensen van ouders en kinderen.

Praten doe je samen

 Samen Uit Elkaar biedt (ex-)partners begeleiding aan om de onderlinge communicatie te verbeteren. In de gesprekken geven we aandacht aan wat goede communicatie in de weg staat en begeleiden we jullie om nieuwe manieren te vinden om naar elkaar te luisteren, met elkaar te praten, afspraken na te komen en ruzies te voorkomen.

 

Wat kan bemiddeling opleveren?

 • Goede onderlinge communicatie

 • Duidelijkheid en rust tijdens een emotionele periode

 • Meer begrip, respect en vertrouwen in elkaar

 • Afspraken die worden nagekomen in de praktijk

 • Meer ontspanning en ruimte voor de kinderen

 • Je komt allebei sterker uit de crisis!

Kennismaken is vrijblijvend en 100% vertrouwelijk en we leggen geen dossier aan

Twijfelt je partner over bemiddeling?

Wil je graag hulp inschakelen maar je (ex-)partner (nog) niet?

Ook gesprekken met een van beide ouders zijn al een stap in de goede richting en kunnen een vechtscheiding voorkomen.

Neem gerust contact met ons op!